Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Vindkraftpark
Norge
Foto: Statkraft

Hitra vindkraftpark

Mörttjärnberget vindpark

Sverige / Vindkraft / Kraftverk

Mörttjärnberget ligger vid Albacken i Bräcke kommun i Jämtlands län, cirka 25 kilometer öster om Bräcke.

  • 2014
    Första driftsåret
  • 93 MW
    Installerad effekt
  • 288 GWh
    Årlig produktion

Investeringsbeslut för Mörttjärnberget togs i juni 2011, och byggstarten skedde hösten 2011.

Parken invigdes i juni 2014 och omfattar 37 vindkraftverk i en areal av 13 kvadratkilometer. Total installerad effekt är 92,5 MW.

Årsproduktion är cirka 288 GWh och motsvarar elkonsumtionen i 14.000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 56.000 villor eller 140.000 lägenheter.

 

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %

 

Sweden_Mörttjärnberget wind farm 1.jpg
Foto: Statkraft
Sweden_Mörttjärnberget wind farm_2_1000x800.jpg
Foto: Statkraft

Utforska vår verksamhet i Sverige