Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Grenrör
Tyskland
Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

Rör för fjärrvärme.

Kungsbacka fjärrvärmeverk

Sverige / Fjärrvärme / Kraftverk

Sedan 80-talet har fjärrvärmen i Kungsbacka byggts ut i de centrala delarna av kommunen. Idag finns ett ledningsnät på 79 km som förser cirka 2000 kunder med värme.

 • 2002
  Första driftsåret
 • 97 MW
  Installerad effekt
 • 139,1 GWh
  Årlig produktion

På 2000-talet ombyggdes anläggningen flera gånger och idag kan vi skryta med att anläggningen är 100 procent biobaserad. Vi har lyckats ta bort alla fossila bränslen och i dag erbjuder vi en produktion baserad endast på förnybara biobränslen.
 
I Kungsbacka finns det två förbränningsanläggningar. En separat reserv- och spetsbelastningsanläggning ligger i den norra änden av staden, Borgås. Det finns en biopanna som bränner flis när det är kallt eller om huvudanläggningen måste stoppas t.ex. på grund av underhållsarbete. Kungsbackas stora anläggning ligger på Hammargårds industriområde strax söder om staden. Anläggningen har två stora biopannar för träflis. Det finns också fyra mindre reservpannor som kan startas snabbt om behovet uppstår. Statkraft erbjuder också fjärrkylning till kunder i Kungsbacka. Kylproduktion finns också på Hammargård.
 
Tack vare fossilfri produktion är miljöpåverkan från Kungsbacka-anläggningarna minimal. På grund av moderna rengöringsmetoder minimeras också utsläpp av damm, kväve och svavel. Askan som finns kvar återlämnas till skogen eftersom det är viktigt att industrin i asken gynnar skogen igen. På så sätt stänger vi cykeln.
 
Byggt år: 2002/2003/2014
Andel förnybar: 100%

 

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %
 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Hammargård fjärrvärmeverk i Kungsbacka.

 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Kungsbacka fjärrvärmeverk

 • Kungsbacka fjärrvärmeverk
  Kungsbacka
  Foto: Mikal Sveen

  Kungsbacka fjärrvärmeverk

Utforska vår verksamhet i Sverige