Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Vattendrag i höstlandskap
Sverige
Foto: Statkraft

Førrevassdammen

Hylte vattenkraftverk

Sverige / Vattenkraft / Kraftverk

Hylte vattenkraftverk ligger i Hylte kommun i Hallands län.

  • 1989
    Första driftsåret
  • 26 MW
    Installerad effekt
  • 100 GWh
    Årlig produktion

Aggregat: Två kaplanturbiner 
Fallhöjd: 63 meter

Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %

 

Sweden_Hylte_1_1000x800.jpg
Foto: Statkraft

Se filmen om dammsäkerhetshöjande åtgärder i Hylte och Jakobssjö

Projektet innebar ny betongdamm, utskov och jorddamm har byggts i Hylte. Dammen möjliggör att kunna släppa förbi dubbelt så mycket vatten än tidigare. Ett nytt teknikhus med ny el- och kontrollutrustning till luckorna har också byggts.

I Jakobssjö  har  nedre delen av dammslänterna förstärkts och instrumentering för dammövervakning installerats.

Utforska vår verksamhet i Sverige