Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States
Vindpark
Norge
Foto: Statkraft

Hitra vindpark

Björkhöjden vindpark

Sverige / Vindkraft / Kraftverk

Björkhöjden vindpark ligger i Sollefteå kommun och Ragunda kommun i Västernorrlands och Jämtlands län.

  • 2015
    Första driftsåret
  • 288 MW
    Installerad effekt
  • 794 GWh
    Årlig produktion

Vindparkområdet omfattar en areal av 43 kvadratkilometer cirka två mil sydväst om Ramsele och tre mil nordväst om Hammarstrand med 90 vindkraftverk, varje med en installerad effekt på 3,2 MW.

Årsproduktionen motsvarar elkonsumtionen för 40.000 eluppvärmda villor eller hushållsel för 160.000 villor eller 400.000 lägenheter.


Bolag Ägarandel
Statkraft 100 %

 

Sweden_Björkhöjden_wind_farm_1_1000x800.jpg
Foto: Torbjörn Bergkvist
Sweden_Björkhöjden_wind_farm_2_1000.jpg
Foto: Torbjörn Bergkvist

Utforska vår verksamhet i Sverige