Vår fremtid er fornybar

Fornybar energi

Vår fremtid er fornybar. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Statkrafts ambisjon er å fortsette å vokse og bli et ledende internasjonalt selskap for ren energi fra fornybare og klimavennlige kraftkilder.

Siden starten i 1895 har Statkraft foretatt en spennende reise fra å være en norsk vannkraftpioner til å bli Europas største fornybarselskap, med fremtidsrettede virksomheter i mer enn 20 land over hele verden.

I dag er vi rundt 3.700 medarbeidere i Statkraft. Vi produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Vi er en global markedsaktør innenfor energihandel. Og vi fortsetter å planlegge fornybare investeringer både i Norge og internasjonalt.

Vi har en langsiktig vekstambisjon og har en strategi som legger opp til store investeringer i fornybar energi i Norge, i Europa og i fremvoksende markeder i Asia og Sør-Amerika. Det handler i hovedsak om vannkraft og vindkraft, men vi ser også på muligheter innenfor solenergi og biomasse.

På mange måter er vi mer innovative enn noen gang. Verden har forandret seg enormt siden den norske stat kjøpte sine første vannfallrettigheter i Paulenfossen i Vest-Agder for 120 år siden. Det vil den fortsette å gjøre. Og vi ser at verdens energibehov stadig øker.

Vi har over 100 års erfaring som eksperter på ren energi. Det skal komme alle til gode. For fremtiden er fornybar.