Ny energi og vekst

Verden må i stadig større grad forholde seg til økt internasjonalisering – og mer ekstremvær understreker klimaendringene. Statkraft retter øynene mot ny energi og vekst gjennom fusjoner og oppkjøp.

Statkraft går inn i det nye tusenåret med strategisk mål om å bli Europas ledende selskap innenfor ren energi. Det skal skje gjennom investeringer i klimavennlig kraftproduksjon og nye energikilder, alene eller sammen med andre. Selskapet har en bred portefølje av vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og på bordet ligger en rekke store oppkjøps- og fusjonsplaner i Nord-Europa og andre deler av verden. Sammen med det statlige utviklingsfondet Norfund blir det internasjonale kraftselskapet SN Power opprettet i 2002 for å bidra til økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i fremvoksende nye markeder i Sør-Amerika , Asia og senere i Afrika gjennom Agua Imara.

Vindkraft blir et nytt og viktig forretningsområde. I 2002 kan kong Harald klippe snora og erklære Norges største vindpark for åpnet på Smøla i Møre og Romsdal. I alt 68 vindmøller gir en årsproduksjon som tilsvarer normalforbruket til nær 18.000 norske husstander. Vindparken er Statkrafts første, men slett ikke den siste.

I 2004 blir Statkraft omgjort til aksjeselskap, heleid av Staten. Konsernet beslutter å bygge gasskraftverk i Knapsack i Tyskland og inngår samarbeid med et tysk energiselskap om nytt gasskraftverk i Herdecke. I Sverige og Finland blir en rekke vannkraftverk overtatt fra svensk-tyske E.ON. At Statkraft har ambisjoner om sterk vekst utenfor Norge også utenfor Europa, er ingen hemmelighet.