Internasjonalt gjennombrudd

Statkraft fortsetter å vokse og blir Europas største produsent av fornybar energi. Dessuten får selskapet sitt internasjonale gjennombrudd.

Tendensen i Europa etter århundreskiftet er at store kraftselskaper søker sammen for å stå sterkere rustet i konkurransen. Statkraft fortsetter å vokse gjennom fusjoner og oppkjøp. En transaksjon til anslått markedsverdi på 25 milliarder kroner med det tyske energiselskapet E.ON gjør i 2008 at Statkraft får en rekke nye vannkraftverk i Sverige, Tyskland og Storbritannia, foruten fjernvarmeanlegg i Sverige, gasskraftverk i Tyskland og eierandeler i E.ON. Året blir betegnet som Statkrafts internasjonale gjennombrudd.

I London blir nye kontorer åpnet, blant annet for å bistå i de ni britiske vindkraftprosjektene som Statkraft deltar i. Utenfor kysten av Norfolk i England blir verdens tredje største vindpark til havs, Sheringham Shoal, åpnet i 2012 og kan forsyne 220.000 britiske husstander med ren og fornybar energi. Statkraft eier havvindparken i partnerskap med Statoil. Ytterligere tre havvindparker utenfor den engelske østkysten er under planlegging og utarbeiding.

Statkraft utvider handelsvirksomheten og oppretter tradingkontorer flere steder på Balkan og utvikler egne vannkraftprosjekter først i Tyrkia og senere i Albania.

I 2013 inngår Statkraft og Norfund en avtale med en felles intensjon om å restrukturere og forlenge selskapenes samarbeid innen fornybar energi. Målet er å skape et ledende internasjonalt vannkraftmiljø, basert på eiendeler fra Statkraft, SN Power og Agua Imara. Statkraft tar virksomheten i Peru, Chile, Brasil, India og Nepal inn i sin portefølje, SN Power og Agua Imara blir slått sammen til en organisasjon som fortsetter utviklingen av vannkraftprosjekter i Mellom-Amerika, Afrika samt Sør-Øst-Asia. Etter omstruktureringen fortsetter Statkraft også å utvikle handelsvirksomheten i nye markeder som Brasil og India.

I 2015 går Statkraft sammen med svenske Södra om å etablere produksjon av andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsråvare.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og kan med rette kalle seg et globalt selskap med aktivitet i over 20 land på fire kontinenter. Men historien slutter ikke der. I 2015 får selskapet 10 milliarder kroner i ny egenkapital fra sin eier, Staten. Det muliggjør nye, offensive investeringer.