Devoll

Elv i dalen med bakker og trær i Devoll Albania.

Statkraft er godt i gang med vannkraftprosjektet Devoll i Albania. I første omgang er det besluttet å bygge de to kraftstasjonene Banjë og Moglicë med en samlet effekt på 243 MW og en produksjon på vel 700 GWh.

Totalt omfatter prosjektet tre kraftstasjoner i Devoll-dalen med en samlet installert effekt på 278 MW. Kraftverkene vil i gjennomsnitt produsere vel 800 GWh årlig, noe som vil øke den albanske kraftproduksjonen med nesten 20 prosent.

Byggingen av Banja kraftverk tok til i 2013, og anlegget ble offisielt åpnet i september 2016. Moglicë kraftverk vil bli satt i drift i 2019.

Investeringsbeslutningen for et tredje kraftverk, Kokel, vil bli vurdert når de to første stasjonene er ferdigstilt.

Kraftstasjonene ligger ved Devoll-elven om lag 65 kilometer sørøst for hovedstaden Tirana. Anleggene vil utnytte et fall på 550 meter i Devoll-elven, fra 650 til 95 meter over havet. Investeringsrammen for den første delen av prosjektet er rundt 535 millioner euro.

Prosjektselskapet Devoll Hydropower Sh.A. var tidligere eid 50/50 av Statkraft og det østerrikske energiselskapet EVN. Statkraft kjøpte EVNs andel i 2013 og eier nå 100 prosent av aksjene i selskapet og hele utbyggingen.