Statkraft Markets GMBH

Tradingdesk

Statkraft Markets GmbH åpnet kontor i Düsseldorf i september 1999. Kontoret er sentral for energitrading i Tyskland, Østerrike, Frankrike, Sveits og Nederland.

For mer informasjon, se denne siden.