Statkraft Markets BV

Kanabåt i Amsterdam

Statkraft Markets B.V. ble etablert i Amsterdam i 1998. Statkraft driver trading i det nederlandske elektrisitets- og gassmarkedet, inkludert grenseoverskridende handel, og er aktiv på energibørsen APX-ENDEX.

For mer informasjon, se denne siden.