Devoll Hydropower Sh.A.

Devoll-prosjektet

Statkrafts virksomheter i Albania er organisert gjennom det heleide datterselskapet Devoll Hydropower Sh.A.

For mer informatisjon, se denne siden.