Statkraft FoU-program – Competetive Wind Power

Programmet dekker land- og havbasert vindkraft med fokus på Norden og Storbritannia. Målet med programmet er å gjøre Statkraft til et av de ledende selskapene med hensyn til kostnadseffektivitet, og i stand til å utnytte eksisterende kompetanse og kunnskap om teknologi i sine beslutningsprosesser.

Prosjektene for havbasert vindkraft er relatert til vindressurser, optimalisering av drift og vedlikehold og konsepter for installasjon og fundamenter. For landbasert vindkraft vil hovedvekten av prosjekter knytte seg til optimalisering av drift og vedlikehold, samt miljøeffekter av vindkraften.

Statkraft deltar i flere eksterne FoU-programmer, og disse er en del av vårt program. Disse eksterne programmene er Offshore Wind Accelerator ledet av britiske Carbon Trust, Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) og Norwegian Research Centre for Offshore Wind Technology (NOWITECH).