Future Hydropower

Programmet omfatter fleksibel vannkraft og annen fleksibel kraftproduksjon i Nordvest-Europa, samt vannkraft i nye vekstmarkeder.

Målet med programmet er å sikre vannkraftens konkurransefortrinn, optimalisere fremtidig vannkraftproduksjon i forhold til fleksible kjøremønstre og finne løsninger på tekniske og miljømessige utfordringer i nye vekstmarkeder.

Prosjektene er relatert til teknologi, energidisponering og bærekraft.