Statkraft ny eier av Bio Varme

19.08.2011 08.00 | pressemelding

Three men signing contracts

Per Arne Karlsen (Akershus Energi), Jon Brandsar (Statkraft) og Tom Nysted (Agder Energi) signerer avtalen.

Statkraft har inngått en avtale med eierne av Bio Varme AS om å kjøpe selskapet. Oppkjøpet styrker Statkrafts ledende posisjon innen fjernvarme i Norge.

Bio Varme AS eies av Akershus Energi, NTE Energi, Statskog SF, Agder Energi og ansatte i selskapet. Selskapet har siden 1997 levert varme og kjøling basert på fornybare energikilder til større kunder i Midt-Norge og på Østlandet. Fjernvarmeanleggene i Bio Varmes portefølje leverer pr i dag ca 80 GWh årlig. Selskapet har 13 ansatte.

Ved gjennomføring av oppkjøpet vil Bio Varme på sikt bli integrert med Statkrafts egen fjernvarmevirksomhet i Statkraft Varme AS. Sammen med Statkraft Varmes bioanlegg i Harstad og Ås, vil selskapet utgjøre Statkrafts satsning på fjernvarme basert på biomasse som energikilde.

- Vi er svært fornøyde med å overta Bio Varme. Vi øker med dette fjernvarmekapasiteten vår med ca 15 prosent, og sikrer oss verdifulle ressurser som& grunnlag for videre vekst. Kompetansen og erfaringen som medarbeiderne i Bio Varme besitter blir viktige for videre utvikling av fjernvarme som forretningsområde i Statkraft, sier konserndirektør Jon Brandsar.

- Vi ønsker Statkraft velkommen som ny eier av Bio Varme. De eksisterende eierne ønsker å ha et større fokus på egne regionale prosjekter, og salget av selskapet til Statkraft er en god løsning både for Bio Varme og de ansatte i selskapet, sier Per Arne Karlsen, direktør for forretningsutvikling i Akershus Energi .

Endelig gjennomføring av transaksjonen forutsetter Konkurransetilsynets godkjenning.

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

Statkraft Varme AS er en del av Statkraft konsernet og har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982. Som kompetansesenter for fjernvarmevirksomheten i Statkraft konsernet ønsker Statkraft Varme AS å bidra til en god og energieffektiv utvikling av fjernvarme. Statkraft Varme har i dag 109 ansatte i Norge og Sverige.