Bøtelagt av Nord Pool Spot og NASDAQ OMX

07.07.2011 | nyheter

Statkraft Energi AS er bøtelagt med totalt NOK 400.000 av Nord Pool Spot AS og NASDAQ OMX Oslo ASA for brudd på kraftbørsens handelsregler i forbindelse med en feilanmelding i det fysiske kraftmarkedet og påfølgende handler i det finansielle kraftmarkedet 27. oktober 2010.

Vedtakene om bøtene kan leses her:

www.nordpoolspot.com

newsclient.omxgroup.com

Statkraft har gått grundig gjennom anmeldings- og kontrollrutinene og oppdatert sine prosedyrer. Statkraft har valgt å akseptere bøtene.