Statkraft blir med i samarbeid om innovasjon på batterier og hydrogen

12.11.2019 | nyheter

Signering av kontrakt for MoZEES

Kontraktsignering med Eeva Kantanen (Hydro), Ulf Eriksen (Statkraft) og Nils Morten Huseby (IFE). Foto: Øystein Ulleberg/IFE

Statkraft inngår samarbeid med MoZEES, et norsk forskningssenter om nullutslippsmobilitet.

Statkraft slutter seg til partnerskapet for å støtte forskning og innovasjon på nye løsninger innen batterier og hydrogen. Ulf Eriksen, sjef for Statkrafts hydrogenteam, signerte avtalen under et møte hos MoZEES 8. november.

Statkrafts mål er å utvikle grønn hydrogen basert på fornybar energi og levere hydrogen som drivstoff til tungtransport, som en energiressurs for bygg- og anleggssektoren, og som en innsatsfaktor i industrien, først i Norge og Sverige.