Fornybar energi

Vindmøller.

Statkraft tilbyr sertifikater fra ulike fornybare energikilder, som for eksempel små eller store vannkraftverk og vindkraftanlegg.

Vi tilbyr også sertifikater knyttet til produksjonsanleggenes alder, ettersom stadig flere kunder etterspør sertifikater fra nyere anlegg.

For å dekke kundenes etterspørsel etter sertifikater som garanterer produksjon av ytterligere fornybar elektrisitet, tilbyr Statkraft produktet PureEnergyPlus.

I tillegg selger vi miljømerket elektrisitet, som f. eks. Bra Miljöval-sertifisert elektrisitet i Sverige eller OK-Power og TÜV-sertifisert elektrisitet i Tyskland. Dessuten selger vi miljøverdien av fornybar elektrisitetsproduksjon fra nasjonale støttesystemer som UK-ROC, UK-LEC og de svenske elsertifikatene.

Ønsker du mer informasjon om sertifikater for fornybar elektrisitet og hva vi kan tilby, vennligst kontakt oss

E-post: RECS-goo@statkraft.com

Telefon for Skandinavia: +47 24 06 70 00