Finansielle brenselskontrakter

Rør med ratt som kontrollerer flyten av energi.

Statkraft tilbyr sikringsløsninger for kunder med eksponering mot kull, gass og ulike oljeprodukter.

Disse løsningene tilbys som separate løsninger, eller knyttet opp til kraftprisen i form av "spark spread"- eller "dark spread"-løsninger som tar hensyn til differansen mellom brenselprisen og kraftprisen.

Både kull og oljeprodukter handles som finansielle terminkontrakter. Det innebærer at kraftprodusenter kan sikre sine fremtidige produksjonsmarginer, samtidig som olje-, gass- og kullprodusenter kan prissikre produktene sine og sin fremtidige kontantstrøm.