Kraft

Knapsack gasskraftverk.

Statkraft er en av de største aktørene i det europeiske kraftmarkedet og handler med kraft i mer enn 20 europeiske land.

Dette innebærer at vi er aktive på følgende kraftbørser:

 • Nord Pool (Norge, Sverige, Finland, Danmark)
 • EPEX (Tyskland, Fnkrike, Sveits)
 • EEX (Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Norden)
 • EXAA (Østerrike)
 • APX (Nederland, Storbritannia)
 • Belpex (Belgia)
 • UKPX (Storbritannia)
 • N2EX (Storbritannia)
 • OMIE (Spania)
 • OTE (Tsjekkia)
 • OKTE (Slovakia)
 • BSP South Pool (Slovenia)
 • Opcom (Romania)
 • HUPX (Ungarn)
 • PMUM(Tyrkia)
 • LAGIE (Hellas)
 • SEEPEX (Serbia)
 • IBEX (Bulgaria)

Kraftkontraktene vi handler med har en tidshorisont fra kommende døgn, via uker, måneder og kvartal, til de neste tre til fem årene. De vanligste standardproduktene omfatter grunnlast og topplast.

For langsiktige kraftleveranser er Statkraft aktive både i bilateral handel (Over-the-Counter - OTC) av fysiske terminkontrakter, og i handel på ulike kraftbørser med finansielle terminkontrakter.

Engrosmarkedet for kraft er mer attraktivt og fungerer best desto flere aktører som deltar og jo flere motparter vi har. Derfor oppfordrer vi deg til å handle med kraft, og gjerne hos oss! Du finner den rette personen å snakke med på våre kontaktsider.