Gass

Knapsack gasskraftverk.

Statkrafts nåværende gassaktiviteter består av fem gasskraftverk i Tyskland, ett gasskraftverk i Norge, et virtuelt gasslager i Tyskland og langsiktige fleksible opphavskontrakter.

Ved å sammenkoble disse aktivitetene gjennom knutepunkttilgang og samspill, er vi i stand til å videreutvikle porteføljen.

Gassorgination-virksomheten skaper verdier ved å strukturere handelen omkring våre nåværende gassressurser. Dette gir Statkraft mulighet til å tilby både ikke-standard og standard tradingprodukter.

Statkraft utvikler porteføljen i hele verdikjeden ved å integrere fleksible opphavskontrakter, tradingposisjoner, sluttbrukerkontrakter, transport- og lagringsposisjoner, samt finansielle og fysiske avtaler. Dette øker mulighetene i porteføljen i et europeisk gassmarkedet som fortsatt ikke er fullt ut integrert.

(Gasskraftverk i kald reserve: Emden (juli 2012), Landesbergen (juli 2013))