Kraftsalgsavtaler for småkrafteiere

Kistafossen kraftverk, Rødøy i Nordland.

Kistafossen kraftverk, Rødøy i Nordland. Produserer 5,5 GWh

Statkraft kan hjelpe med utviklingen av små vind- og vannkraftverk. Vi bidrar til å sikre inntekt i fremtiden for slike prosjekter.

Norden har et stort potensial for småkraftverk, men utbygging av kraftverk er en kapitalintensiv virksomhet som krever god prosjekt- og risikostyring, samt langsiktig tilgang på kapital. En bank som tilbyr lån til en utbygger vil være fokusert på fremtidige inntekter.

En sikker måte å overbevise banken om soliditeten i et prosjekt på er å vise til en fastpriskontrakt med Statkraft. Statkraft kan kjøpe en prosentandel av den løpende produksjonen til en fast pris for en periode på inntil ti år. Dette gjelder både for kraften og elsertifikatene. Statkraft er et solid selskap som kan garantere betaling i rett tid. Statkraft kan ta seg av balansering, oppgjør og betalinger på vegne av produksjonsanleggets eier.