Område og valuta

Montel screen​

Gjennom Statkraft Financial Energy tilbyr Statkraft en rekke prissikringskontrakter.

Kontraktene gjelder for elektrisitet, elsertifikater, CO2 /CERS, opprinnelsesgarantier, bra miljøvalg o.l. De tilbys også i ulike valutaer.

Vi arbeider enten som motpart eller som porteføljeforvalter. Leveransene kan være finansielle eller fysiske. Vi har bred kompetanse og kunnskap innen hele energiområdet og selskapet har hatt lisens fra Finansinspektionen siden 2000.

Energi og prisområder

Statkraft Financial Energy tilbyr bilaterale terminkontrakter for kraft i SEK, NOK eller EUR. Valutarisikoen elimineres for kunden gjennom prissikring i kundens egen valuta. Ved å tegne kontrakten direkte i lokal valuta reduseres de administrative kostnadene og risikoen for bedriften.