Energiservice

Ansatte på jobb

Energiservice er et tjenestetilbud til store industriselskaper, der en rekke oppgaver overlates til Statkraft.

Som kunde kan du overlate alle rutineoppgaver i forbindelse med fysisk kraftforsyning, som spothandel, håndtering av ubalanse og annen administrasjon av krafthandel til Statkraft som en profesjonell partner. Vi er en pålitelig bilateral partner innen risikostyring og handel på det finansielle kraftmarkedet, og vi skaffer nøytral markedsinformasjon slik at du får full innsikt i utviklingen på kraftmarkedet.

Mange industribedrifter søker spesielle løsninger som er tilpasset selskapets behov, fremfor å handle med standardiserte produkter på kraftbørsen.

Statkraft kan hjelpe selskapet ditt til å:

  • Finne kraftkontrakter som passer for ditt selskapet
  • Utnytte hele potensialet i dine nåværende kraftkontrakter
  • Utnytte kraftmarkedet på en mer fleksibel måte

Statkraft tilbyr:

  • Gjennomgang av din nåværende kraftportefølje
  • Spesifikke råd om tilpassing av leveringsporteføljer
  • Kontrakter basert på ikke-standardiserte tidsperspektiver (du kan velge dato og tid)
  • Kontrakter basert på forbruksprofiler (levering i henhold til selskapets forbruksprofil)
  • Kontrakter i ulike valutaer som NOK, SEK eller EUR
  • Sikring av pris for lokal levering (områdepris)