Analyse- & rådgivningstjenester

Mennesker foran PC skjermer for analyser.

Statkraft tilbyr analyse, risikostyring, innkjøp og optimaliseringsstrategier innen energihandel.

Energihandel er en kompleks aktivitet. For mange aktører kan handelen ha en vesentlig innvirkning på fortjenesten, selv om den ikke inngår i deres kjernevirksomhet. Risikostyringen og handelen må oppfylle faglige normer, og ofte er det for dyrt å bygge opp slik kompetanse internt.

Statkraft støtter derfor strategiske partnere på områdene analyse, risikostyring, innkjøp og optimaliseringsstrategier. Vi leverer slike tjenester løpende eller på prosjektbasis, og lar våre partnere ta del i vår lange og brede erfaring innen energihandel og analyse.