Kjell Oddvar Teigen

Innkjøper Region Midt, Power Generation