Inge Bartnes

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, NTE