Våre ambisjoner

Vassdrag i Norge.

Statkrafts mål er å være en grønn, global utvikler i kraftmarkedet. Vi tar samfunnsansvar på alvor, og våre prinsipper om bærekraft, miljøhensyn og ansvarlighet gjelder både konsernet som helhet og hver enkelt medarbeider.

Visjon

Statkrafts visjon er å møte verdens behov for renere energi.

Vi har over 100 års erfaring med fornybar kraftproduksjon i Norge, og gjennom de siste års vekst har vi oppnådd å bli Europas største innen fornybar energi. Med de energi- og klimautfordringene verden står overfor i dag, er det stort behov for utvikling av ny fornybar kraftproduksjon, og Statkraft har som mål å vokse videre innen fornybar kraftproduksjon, både i Norge, Europa og resten av verden.

Verdiene vi bygger på for å styrke vår posisjon er kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Samfunnsansvar

Statkraft har forpliktet seg til å ta samfunnsansvar på alvor. Vi skal fremme bærekraft, miljøhensyn og ansvarlighet i alt vi gjør, og disse prinsippene gjelder både konsernet som helhet og hver enkelt medarbeider.

Klimavennlig energi er Statkrafts viktigste miljøbidrag. I dag er omtrent 90% av kraftproduksjonen vår basert på fornybare kilder, og videre vekst skal også være basert på bærekraftig utvikling.