Medarbeiderutvikling

Mennesker på kontoret.

Statkraft er i en bransje i rivende utvikling, og vi må til enhver tid ha det mest kunnskapsrike fagmiljøet. Derfor ønsker vi kolleger som er opptatt av sin egen kompetanse, og som ønsker å lære.

Statkraft legger til rette for egenutvikling gjennom flere virkemidler: Kursing og etterutdanning, tverrfaglig prosjektsamarbeid og intern utveksling.

Målsettinger og resultater

Sammen definerer vi målsettinger for jobben du skal gjøre, og din personlige utvikling. Vi hjelper deg å nå målene dine gjennom systemer for oppfølging. Vi har årlige medarbeidersamtaler, jevnlige internundersøkelser og vi er opptatt av åpenhet og samtaler i det daglige arbeidet.

Målet vårt er at du skal være med på å løfte Statkraft inn i fremtiden. Du har kompetansen, vi gir deg mulighetene.

Lederutvikling

Lederne i Statkraft skal ha en solid forståelse for våre verdier, og la dem gjennomsyre virksomheten. Hver enkelt ledergruppe får spesialisert opplæring innen sitt felt, og alle ledere skal opparbeide seg kompetanse innen fire områder: Forretningsutvikling, ledelse av mennesker, styring og resultatoppfølging.