Introduksjonsprogram

Mennesker samarbeider på kontoret.

Som nyansatt i Statkraft vil du bli satt grundig inn i hvordan vi jobber. Målet er å gi nye kolleger en forståelse for våre aktiviteter og verdier så raskt og effektivt som mulig.

Statkrafts felles introduksjonsprogram går over to dager, og gir informasjon om alle Statkrafts aktiviteter, strategi og planer. Alle nyansatte får også tilbud om en todagers tur til et vannkraftanlegg.

I tillegg vil din avdelingsleder gi deg et personlig introduksjonsprogram, der du får informasjon om avdelingen og dine konkrete arbeidsoppgaver. Sammen definerer dere målsettinger for de første seks månedene i jobben. Det blir også gitt rikelig anledning til å treffe kolleger og partnere.