Arbeidsmiljø, lønn og goder

Mennesker i industrien.

Statkraft er en attraktiv arbeidsplass. Vi tar ansvar for våre medarbeidere, og tilbyr konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, utviklingsmuligheter og goder.

Lønn

Lønnssystemet vårt er markedsbasert og konkurransedyktig. Din lønn beregnes ut fra stillingsbeskrivelse, lønnsnivået utenfor Statkraft, samt din personlige innsats og resultatoppnåelse. Vi har også gode pensjons- og forsikringsordninger.

Fleksibilitet

Statkraft tar hensyn til hvor du er i livet. Vi gir deg muligheten til å tilpasse arbeidssituasjonen din til privatlivet, og kan blant annet være åpne for fleksibel arbeidstid og bruk av hjemmekontor. Statkraft er en inkluderende arbeidsplass, og ser hele mennesket.

Helse

Statkraft vet at helsen er viktig for både den enkelte og bedriften. Derfor legger vi til rette for fysisk aktivitet, og vi er stolte av å ha et svært aktivt bedriftsidrettslag. Våre kantiner er også bevisste på helse og miljø.

Respekt for hverandre

Vi setter mangfold høyt, og aksepterer ikke forskjellsbehandling av noen, uansett kjønn, alder, nasjonalitet eller religion. Vi legger til rette for at funksjonshemmede skal ha samme muligheter som alle andre i Statkraft.

Miljø i høysetet

Ren energi er vår merkevare, og vi tenker miljø i alle prosjektene våre. Det vil du merke også i hverdagen hos oss. Vi har gjennomført en rekke miljøtiltak, og jobber kontinuerlig med flere måter å skåne miljøet på.

Utvikling og personlig vekst

Statkraft er et verdibasert selskap, med store ambisjoner. Våre ansatte skal ha lyst og evne til å ta fatt på oppgavene som gjør oss verdensledende innen fornybar energi. Utvikling og resultatfokus er av avgjørende betydning.