Martin Västermark

Portrett av Martin Västermark

Martin Västermark jobber i Nordic Energy.

Født
1986

Nasjonalitet
Svensk

Utdannelse
Mastergrad i prosjektering av energisystemer, kombinert med en bachelorgrad i Business Administration fra Uppsala universitet

Erfaring
1. Mastergradsprosjekt ved Vattenfall - Grid Code Compliance, Wind farm HVDC connection
2. Statkrafts sommerprosjekt – Integrasjon av vindkraft i Europa
3. Statnetts sommerprosjekt– Statnett & Smart Grid
4. Ansatt ett år ved Uppsala science and engineering union – Head of academic affairs

Hvilken enhet jobber du i?
Nordic Energy

Hvordan var din traineeplan?
Jeg begynte på forsendelsessentralen/spedisjonssentralen.

Hvorfor ville du begynne i Statkraft?
Som deltaker i Statkrafts sommerprosjekt fikk jeg muligheten til å oppleve det internasjonale, flerfaglige og meget analytisk innrettede miljøet i selskapet. Det var også viktig for meg at jeg gjennom arbeidet mitt kan bidra til overgangen til et bærekraftig kraftsystem. Statkrafts fokus på fleksibel kraftproduksjon stemmer godt overens med mine personlige visjoner.