Laxman Pararasasingam

Portrett av Laxman Pararasasingam

Laxman Pararasasingham skal jobbe innen Wind Asset Analysis (WLAA), under Wind Onshore Asset Management in WPT.

Født
1991

Nasjonalitet
Tysk

Utdanning
MEng (Hon) Mechanical Engineering (Thermofluids)

Erfaring
Computational Fluid Dynamikk, Modellering og analyse, samt design av Offshore fundamenter.  

Hvilken enhet jobber du i?
Wind Asset Analysis (WLAA), under Wind Onshore Asset Management in WPT

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?
Min første rotasjon har vært på Lillaker i Wind & Site analyse teamet. Neste rotasjon blir i Düsseldorf, i Commercial asset optimisation teamet. Deretter er planen at jeg skal ha en rotasjon i forretningsområdet Power Generation, i enheten som har ansvar for drift og vedlikehold av alle Statkrafts vindkraftverk. Siste rotasjoner kommer jeg tilbake til Wind Power and Technologies i Oslo.

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?
Jeg er lidenskapelig interessert i vindkraft, og ønsket å jobbe i et tverrfaglig og dynamisk miljø hvor jeg ville få spennende utfordringer. Det var også viktig for meg å jobbe i et selskap hvor min kompetanse ville komme til nytte, og hvor mitt ønske om læring og utvikling ville bli ivaretatt. Statkraft var dermed et perfekt valg.