Justina Banyte

Portrett av Justina Banyte

Justina Banyte jobber i CFO sitt stabsområde, i enheten Financial Accounting, Reporting and Tax.

Født
1989

Nasjonalitet
Litauisk

Utdanning
BSc. Economics and Business fra Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga), MSc. Economics and Business Administration med spesialisering i Energy, Natural Resources and the Environment fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. 

Erfaring
Jeg har arbeidet som analytiker for Invest Lithuania, med effektivitetsforbedringer i statseide selskaper. Jeg har også hatt et traineeship i det europeiske investeringsfondet i Luxembourg, og jobbet som business analyst/intern hos Bergen Teknologioverføring.

Hvilken enhet jobber du i?
Jeg jobber i CFO sitt stabsområde, i enheten Financial Accounting, Reporting and Tax.

Hvilke rotasjoner skal du ha som trainee?
I min første rotasjon arbeider jeg nå i regnskapsavdelingen i Oslo. I neste periode skal jeg jobbe i en av enhetene som arbeider med finansiell rapportering, sannsynligvis i London, før jeg skal ha tredje rotasjon på rapportering i Oslo. I siste rotasjon er målsettingen at jeg skal få mer operativ erfaring, med hvilken enhet det blir er ikke bestemt.

Hva gjorde at du ønsket å arbeide for Statkraft?
Jeg ønsket å kombinere min interesse for finans med å arbeide med klima- og energispørsmål. Etter masterutdanningen var jeg ikke i tvil om at Statkraft ville være et flott selskap å jobbe for. Bakgrunnen for denne oppfatningen kan oppsummeres i tre ord; fornybar, global, og ledende. I tillegg til dette så gir traineeprogrammet meg muligheten til å få en forståelse av ulike markeder og aktiviteter gjennom rotasjoner, og til å utvikle meg og finne ut hvordan jeg best kan bidra i selskapet i fremtiden.