Jump to content Jump to navigation Jump to search
Gruppe av traineer
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Studenter og nyutdannede

Unge og lovende talenter er en viktig ressurs for Statkraft. Vi tilbyr en rekke muligheter til deg som er student eller nyutdannet. Bli med på å forme en fornybar fremtid.

Ung kvinne

"Statkraft er et av de få selskapene hvor du kan være 100 prosent sikker på å få jobbe med fornybar energi."

Anna Holm Aftret
Trainee i forretningsområdet Production

Relatert innhold

Statkraft ansatt som smiler
Foto: Ole Martin Wold
Kontakt oss