Visjon og verdier

Visjon

Vi leverer ren energi.

Verdier

  • Kompetent. Bruke kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
  • Ansvarlig. Skape verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
  • Nyskapende. Tenke kreativt, identifisere muligheter og utvikle effektive løsninger.