Virksomheten

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.

 • Konsernsjefens forord

  Utviklingen i tilbud og etterspørsel på verdensmarkedet har hatt stor innvirkning på prisene i 2015. Oljeprisen har falt kraftig fra et nivå på rundt 100 USD fatet i 2014 til under 40 USD fatet ved utgangen av 2015. Dette har medført prisfall på andre brensler som kull og gass, noe som igjen har bidratt til lavere kraftpriser på det europeiske kraftmarkedet. Denne utviklingen påvirket også kraftmarkedet i Norden, som allerede var kraftig berørt av sterk hydrologi og økende kraftoverskudd. Resultatet av dette var de laveste nordiske kraftprisene på 15 år.

 • Statkraft i verden

  Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet Nordens nest største produsent av elektrisk kraft, Europas største produsent av fornybar energi, og hadde en årsproduksjon på totalt 56,3 TWh i 2015.

 • Redegjørelse for foretaksstyring

  Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

 • Marked og rammebetingelser

  Kraftmarkedene Statkraft er engasjert i følger samme utvikling som den globale økonomiske utviklingen generelt; et modent europeisk marked med lav vekst, og fremvoksende markeder med høyere vekst. Veksten i framvoksende markeder har i det senere vært lavere enn det vi har sett tidligere.