Kompetanse og opplæring

God kompetanse om samfunnsansvar blant både ledere og medarbeidere er en viktig suksessfaktor for at Statkraft skal nå sine mål.

Relevante temaer knyttet til samfunnsansvar er innarbeidet i opplæringsprogrammer for både nyansatte og ledere. Det blir gitt innføring både med hensyn til overordnete krav og den enkeltes ansvar, og mer spisset opplæring om krav til sikkerhet på arbeidsplassen, antikorrupsjonsarbeid og miljø- og samfunnspåvirkning som følge av Statkrafts aktiviteter.

I prosjekter er det et særlig fokus på helse- og sikkerhetsopplæring og Statkraft har utviklet nettbaserte kurs som er tilgjengelige, og til dels obligatoriske, for både medarbeidere og kontraktører.

Det arbeides spesielt med å øke kompetansen og forståelsen for antikorrupsjonsarbeid i hele organisasjonen. Klasseromsundervisning, håndbok, e-læringsverktøy og veiledere om antikorrupsjon er tilgjengelig, og det gjennomføres både obligatorisk opplæring og skreddersydde dilemmatreninger etter behov.