Samarbeid med frivillige organisasjoner

Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.

Statkraft har formelle samarbeidsavtaler med WWF-Norge, Bellona, Norges Naturvernforbund og Norges Røde Kors. Statkraft har også et konferansesamarbeid med Zero.