Økonomisk verdiskaping

Konsernets økonomiske brutto verdiskaping utgjorde i 2015 15 439 millioner kroner (22 312). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter i Norge så vel som i utlandet.

Samfunnsregnskap

 • Økonomisk verdiskaping: MNOK 15 439
 • Utbytte til staten: MNOK 1604
 • Skatter og avgifter til stat og kommuner i Norge: MNOK 3665

Skattebidrag

 • Skattebidrag til norske kommuner 1): MNOK 1523
 • Skattebidrag til de 10 kommunene som mottok størst andel: MNOK 739 (49 %)
 • Fem største skattemottakskommuner:    
  - Vinje – MNOK 110  
  - Hemnes – MNOK 98 
  - Suldal – MNOK 88 
  - Rana – MNOK 81
  - Odda – MNOK 79

1) Inkluderer eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og naturressursskatt

Sysselsetting

 • Antall ansatte pr. 31.12. 2015: 4170    
  - Hvorav i Norge: 2365 (57 %)     
  - Hvorav utenfor Norge: 1805 (43 %)