Khimti - Vannkraft i Nepal

Statkraft har ett anlegg i Nepal gjennom Himal Power Company som drives i partnerskap med BKK og Butwal Power Company, Nepal. Sosiale programmer er en viktig årsak til den gode driften og relasjonene med nabosamfunnene, og dette ble ytterligere forsterket under de tragiske hendelsene som fulgte etter jordskjelvet i april 2015, som målte 7,8 på Richters skala.

  • Eierskap: Statkraft 50,4 %
  • Kapasitet: 60 MW (378 GWh)
  • Utbyggingsfase: I drift siden 2000

Det er innført en rekke vellykkede programmer de siste 15 årene. Disse vil nå bli overført til lokalsamfunnene og lokale funksjonærer som forberedelse til overdragelsen av 50 prosent av eierskapet til Nepali Electricity Authority (NEA) i henhold til kraftkjøpsavtalen (PPA). Dette vil innebære  at en rekke støtteprogrammer og –aktiviteter vil avsluttes, men ikke uten at man sikrer bærekraft.

  • Community Self-Development Program: bidrag til og overvåking av småskala infrastrukturprosjekter, som landeveier, vannforsyning og irrigasjonssystemer, gjennomført av lokalsamfunn. Programmet vil fortsette, men med gradvis mindre økonomisk støtte.
  • Khimti Rural Electric Cooperative: bidrag til bygging av to mikro-vannkraftprosjekter (1035 kW) og et vannforsyningsanlegg på landsbygda som dekker 9 500 husstander i regionen. Institusjonell støtte til etablering av et kooperativ som nå har inngått avtale med det nasjonale elektrisitetsverket og som er selvforsynt gjennom avgifter og salg av elektrisitet.
  • Khimti skole: Prosjektet har opprettet en skole for familiene til arbeiderne og lokalsamfunn i byggefasen og har fortsatt å bidra til utdanning gjennom stipend, utdanningsmateriell og administrative kostnader. Selskapet er fremdeles involvert og bidrar med støtte, men i mye mindre omfang ettersom avgifter dekker 50 prosent av kostnadene.
  • Khimti-klinikken: Opprettet for å tilby helsetjenester til befolkningen og bedre helsetilstanden i området. Statkraft har også gitt støtte til en mobil helseklinikk som også har tilbudt helsetjenester i regionen. Sykehuset Dhulikhel er nå i ferd med å overta ansvaret for klinikken.

Etter jordskjelvet i 201 ble det kun meldt om mindre skader ved Khimti-anlegget, hvilket bekrefter den høye kvaliteten på ingeniør- og konstruksjonsarbeidet ved anlegget. Kraftverket kunne gjenoppta produksjonen kort tid etter befaring, og var dermed hovedstadens viktigste strømkilde etter jordskjelvet. Mange av lokalsamfunnene i nærheten av prosjektet ble hardt rammet. Flere hus raste sammen og det var skader på infrastruktur og tjenester. Eierne av Himal Power Company iverksatte umiddelbart hjelpetiltak og fikk bragt inn elementær hjelp i form av f.eks presenninger, tepper og mat til de som hadde mistet hjemmene sine og måtte oppholde seg utendørs. Det ble gjennomført en behovsvurdering etter ulykken for å påvise hvor det trengtes videre hjelp. Dette finansieres av prosjektet og vil innebære gjenoppbygging av hus og viktig infrastruktur i lokalsamfunnet som skoler, vanningskanaler og veier. 

 Khimti prosjektområde - utvikling av mikro-hydro og distribusjonsanlegg.

Khimti barneskole har gitt regionen tilgang til utdanning med høy standard.