Cheves - Vannkraft i Peru

Vannkraftprosjektet Cheves er Statkrafts største prosjekt i Peru. Prosjektet ble fullført i 2015 og offisielt åpnet den 15. september 2015.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 168 MW
  • Utbyggingsfase: Drift

Det viktigste samfunnsansvarsfokuset for prosjektet har vært, og vil fortsette å være, å sikre «social licence to operate» ved å opprettholde gode relasjoner med lokale myndigheter og omliggende lokalsamfunn, samt å gjennomføre omfattende miljøovervåkningsprogrammer for å sikre overholdelse av peruansk lovgivning og internasjonale standarder.

I 2015 ble det utarbeidet en Environmental and Social Management Plan for drift. Planen beskriver hvilke samfunnsutviklingsprogram som vil bli innført de neste tre årene, samt miljøovervåking i forbindelse med vannkvalitet, biologi, elektromagnetisk stråling (ved transformatorstasjoner og overføringsledninger) og andre miljøparametre. Programmene fokuserer på utvikling av infrastruktur, kapasitetsutvikling/opplæring samt initiativer knyttet til forretnings- og teknisk utvikling. I 2015 ble det gjennomført to studier, en «Perception study» og en «Quality of life study», for å vurdere lokalbefolkningens inntrykk av prosjektet. I «Perception study» ble deltakerne bedt om å svare på 8 spørsmål, inkludert «Cheves’ bidrag til å forbedre lokal forhold», «Oppfatning av hvorvidt Cheves skaper fordeler for lokalsamfunnet» og «Grad av tillit». Prosjektet scoret best på «Tillit til prosjektets ledelse», mens prosjektet scoret dårligere på spørsmålet om Cheves hadde skapt fordeler for lokalsamfunnet. Den årlige «Quality of life» studien for de berørte lokalsamfunnene, gjennomføres som en del av Environmental Impact Assessment, på anmodning fra myndighetene. Den inneholder fem elementer, hvorav prosjektet scoret best på spørsmålet “Fremming av kapasitetsutvikling, spesielt produksjonsrelatert kapasitet” og dårligst på “Hjelp til utvikling av nye og eksisterende virksomheter i lokalsamfunnet». Det har blitt utviklet en rekke mål på bakgrunn av resultatene fra disse undersøkelsene, blant annet å prioritere sosiale investeringer i de områdene som er direkte berørt av prosjektet, implementere en næringsutviklingsplan for områdene direkte berørt a prosjektet, samt bidra med støtte og opplæring til lokale bedrifter. I tillegg ble alle utestående saker fra byggeperioden lukket, som f.eks. beplantning av lokale kaktusarter i inngrepsområdet og øvrige områder der vegetasjonen var blitt påvirket. Dette ble oppnådd ved å plante 115 prosent av frøene som en opprinnelig skulle plantes, slik at man også tok høyde for naturlig dødelighetsprosent.    

Som forespurt av IFC, en tidligere långiver i prosjektet, vil det i driftsfasen bli innført en vannføringsplan (Environmental Flow Management Plan). Planen gir en oversikt over komplementære måleparametre for vannkvalitet, geomorfologi, vannbiologi og vegetasjon.

Tiltak for stabilisering av elvebredden over Huaura demningen før drift.

Promotering av lokale produkter og virksomheter i prosjektområdet ved åpningen av Cheves.