Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

Som kraftprodusent er Statkraft involvert i flere utbyggingsprosjekter i forskjellige deler av verden. De fleste av disse er i vekstmarkeder, men det er også betydelige utbygginger i Nord-Europa, innen forskjellige teknologier. Her beskriver vi hvordan vi håndterte samfunnsansvar i et utvalg prosjekter i 2015.

  • Devoll - Vannkraft i Albania

    Vannkraftprosjektet Devoll (Devoll HPP) i Albania består av flere vannkraftverk langs elva Devoll, med en planlagt installert effekt på 256 MW. Produksjonen er anslått til 729 GWh/år.

  • Cheves - Vannkraft i Peru

    Vannkraftprosjektet Cheves er Statkrafts største prosjekt i Peru. Prosjektet ble fullført i 2015 og offisielt åpnet den 15. september 2015.

  • Khimti - Vannkraft i Nepal

    Statkraft har ett anlegg i Nepal gjennom Himal Power Company som drives i partnerskap med BKK og Butwal Power Company, Nepal. Sosiale programmer er en viktig årsak til den gode driften og relasjonene med nabosamfunnene, og dette ble ytterligere forsterket under de tragiske hendelsene som fulgte etter jordskjelvet i april 2015, som målte 7,8 på Richters skala.