Helse og sikkerhet

Sikkerhet har høyeste prioritet i Statkraft og målet er null alvorlige skader for både egne ansatte, innleid personell, leverandører, partnere og tredjepart. Ønsket sikkerhetskultur skal gjennomsyre hele organisasjonen og være preget av åpenhet og et ønske om å lære - både av egne feil og av vellykkede forbedringstiltak.

  • Ambisjoner og mål

    Statkraft gjennomførte i 2015 en materialitetsanalyse for å identifisere selskapets vesentligste aspekter knyttet til samfunnsansvar. Et av aspektene er «Sikkerhet og sikring av mennesker» og ambisjoner, mål og status for 2015 er presentert her.

  • Ulykker

    I 2015 ble det registrert 104 fraværsskader og totalt 176 skader blant Statkrafts medarbeidere og kontraktører. Dette tilsvarer en skadefrekvens (H2) på 5,9 og en fraværsskadefrekvens (H1) på 3,5.

  • Om helse- og sikkerhetsarbeid i Statkraft

    Oppfølging av helse og sikkerhet er et linjeansvar i Statkraft. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for arbeid og resultater knyttet til helse og sikkerhet. Ambisjoner og mål for området helse og sikkerhet er tydelig forankret hos konsernledelsen.