Om GRI

GRI utvikler bransjetilpassede retningslinjer for bedrifters rapportering om bærekraft og samfunnsansvar. Retningslinjene definerer både rapporteringsprinsipper og generelle og bransjespesifikke indikatorer.

GRI utvikler rapporteringsverktøy

Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som siden etableringen i 1997 har arbeidet for et mer standardisert format for selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraft. Siste hovedversjon av GRIs retningslinjer (G4) for bærekraftrapportering utkom 2013 og er obligatorsisk for rapporter utgitt etter desmeber 2015. Fra 2009 har i tillegg egne retningslinjer for kraftbransjen (Electric Utilities Sector Supplement) vært tilgjengelige.

GRI G4 definerer ti rapporteringsprinsipper. Fire av disse tar for seg hvordan rapportens omfang og innhold skal fastsettes, mens de resterende seks omhandler kvaliteten på den informasjonen som blir presentert.

GRI G4 omfatter både generelle og bransjespesifikke indikatorer for områdene virksomhetsprofil, økonomi, miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter, samfunn og produktansvar. For alle områder skal selskaper også beskrive hvilke styrings- og oppfølgingsmekanismer som er implementert.

Ulike rapporteringsnivåer

Selskaper kan velge mellom to rapporteringsnivåer - Core eller Comprehensive.