Finansiell rapportering

Statkraft AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Statkraft AS er eiet 100 % av Statkraft SF som igjen er eiet 100 % av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Finansielle nøkkeltall

  Finansielle nøkkeltall 2015

 • Regnskap konsern

  Regnskap konsern 2015

 • Regnskap Statkraft AS

  Regnskap Statkraft AS 2015

 • Internkontroll over finansiell rapportering

  Vi har et system for internkontroll over finansiell rapportering for å sikre pålitelig og rettidig finansiell informasjon i våre månedlige, kvartalsvise og årlige rapporter. Vi baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på COSO 2013-rammeverket for internkontroll, utgitt av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.