Årsberetningen

Statkrafts driftsresultat ble svekket av at de nordiske kraftprisene var lavere enn de har vært på 15 år. Bidraget fra vekstinvesteringer i Internasjonal vannkraft økte og markedsoperasjonene fortsatte å bidra betydelig til konsernets EBITDA. Alle segmentene bidro positivt til konsernets underliggende EBITDA, som endte på 10,2 milliarder kroner. Nedskrivninger og negative valutaeffekter knyttet til finanspostene innvirket på konsernets resultat etter skatt, som utgjorde - 2,4 milliarder kroner.

Ă…rsberetning 2015