Organisasjon

Fra venstre: Jon G. Brandsar, Hilde Bakken, Øistein Andersen, Christian Rynning-Tønnessen, Asbjørn Grundt, Hallvard Granheim og Steinar Bysveen.

De ulike stabs- og resultatenhetene er fordelt på konsernledelsens medlemmer som vist på organisasjonskartet.