Virksomheten

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene.

 • Konsernsjefens brev

  Statkrafts posisjon som ledende i Europa innen fornybar energi er styrket, og det øker også Norges betydning som energinasjon. Samtidig vil vi fortsette å være en god partner for kraftkrevende industri.

 • Statkraft i verden

  Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet med en årsproduksjon på totalt 56 TWh, fordelt på 403 kraftverk i 14 land, Nordens tredje største produsent av elektrisk kraft og Europas største produsent av fornybar energi.

 • Redegjørelse for foretaksstyring

  Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

 • Marked og rammebetingelser

  Kraftmarkedene Statkraft er engasjert i følger samme utvikling som den globale økonomiske utviklingen generelt; et modent europeisk marked med lav vekst, og fremvoksende markeder med høy vekst.