Styring av samfunnsansvar

Oppfølging av samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Statkrafts grunnleggende prinsipper for å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte er beskrevet i Statkrafts leveregler.

 • The Statkraft Way

  The Statkraft Way, Statkrafts styringssystem, er tuftet på konsernets visjon, verdier, leveregler og forretningsmodell og gir gjennom kortfattede policies og mer utfyllende krav- og støttedokumenter en veiledning til Statkrafts måte å jobbe på. Samfunnsansvar er et sentralt tema i The Statkraft Way.

 • Leverandøroppfølging

  Statkraft stiller tydelige krav til alle leverandører og følger opp risikotemaer gjennom hele innkjøposprosessen.

 • Interessentdialog

  Statkraft kommuniserer åpent og aktivt med alle som berøres av vår virksomhet. Viktige interessenter i denne dialogen er eier, folkevalgte på alle nivåer, medarbeidere, lokalbefolkning, kunder, leverandører, lokale og regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og medier.

 • Kompetanse og opplæring

  God kompetanse om samfunnsansvar blant både ledere og medarbeidere er en viktig suksessfaktor for at Statkraft skal nå sine mål.

 • Rapportering om samfunnsansvar

  Statkraft rapporterer årlig om konsernets viktigste utfordringer, tiltak og resultater med hensyn til samfunnsansvar.