Samarbeid med interesseorganisasjoner

Statkraft jobber for å skape synergier gjennom nært samarbeid med interesseorganisasjoner. Hovedformålet med samarbeidet er å trekke veksler på hverandres kompetanse for å oppnå gjensidig gevinst.

I 2012 inngikk Statkraft formelle samarbeidsavtaler med WWF Norge, Bellona, Norges Naturvernforbund og Norges Røde Kors. Statkraft har også et konferansesamarbeid med Zero.

På lag med WWF i Tyrkia

Gjennom hovedsamarbeidsavtalen med WWF Norge har Statkraft videreført sitt samarbeid med WWF lokalt i Tyrkia og med WWF International i Albania. Formålet med samarbeidet er å videreutvikle vannkraft som en bærekraftig fornybar energikilde.

Prosjekt “Bærekraftig vannkraftproduksjon i Tyrkia” har til hensikt å øke kunnskapen om ulike metoder for miljøtilpasset vannføring i regulerte vassdrag. Prosjektet har også som mål å fremme denne kunnskapen for ulike interessenter i Tyrkia og ta del i fremtidige diskusjoner tilknyttet nye retningslinjer for miljøbasert vannføring i Tyrkia.  Prosjektet ble etablert i 2013 og videreført i 2014.

 I Albania samarbeider Statkraft med WWF International og WWF Norge med test av IHAs (International Hydropower Association) bærekraftsprotokoll. Test av protokollen ble gjennomført i 2013. I 2014 har det vært gjennomført dialogprosess for å tilrettelegge for videreføring av prosjektet.